fbpx

Combo Thanh lịch nhỏ

690.000

– Chậu gốm (H23M28) + Trầu bà Thái: 320,000
– Chậu gốm (H19M23) + Cỏ Lan Chi: 170,000
– Chậu gốm (H16M18) + Đa búp đỏ: 200,000
Combo tổng: 690,000

 

Hết hàng

Mô tả

– Chậu gốm (H23M28) + Trầu bà Thái: 320,000
– Chậu gốm (H19M23) + Cỏ Lan Chi: 170,000
– Chậu gốm (H16M18) + Đa búp đỏ: 200,000
Combo tổng: 690,000