fbpx
Sale

Combo Cây Lưỡi Hổ + Chậu Xi Măng Đá Than

2.780.000 2.680.000

Combo gồm 05 chậu cây lưỡi hổ loại lớn theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới như sau

  • Chiều cao tổng 1m: 600k
  • Chiều cao tổng 1m2: 700k
  • Chiều cao tổng 1m2: 650k
  • Chiều cao tổng 45cm: 400k
  • Chiều cao tổng: 30cm: 330k