Giỏ hàng

Ưa bóng râm

Combo 3 Cây Để Bàn
Hết
Cây Kim Ngân Xoắn
Cây Sim Dây
225,000₫
Combo 3 Cây Lớn Để Sàn
Cây Trầu Bà Cẩm Thạch
Cây Tróc Bạc
230,000₫
Cây Ngũ Gia Bì
1,250,000₫
Cây Trầu Bà Thanh Xuân
Cây Đuôi Công Lá Tím
Cây Đa Búp Đỏ
250,000₫
Cây Đuôi Công Lá Táo
Sản phẩm test
200,000₫