Giỏ hàng

Dễ chăm sóc

Combo 3 Cây Để Bàn
Hết
Cây Kim Ngân Xoắn
Cây Sim Dây
225,000₫
Combo 3 Cây Lớn Để Sàn
Cây Trầu Bà Cẩm Thạch
Combo Cây Tình Yêu
Cây Nha Đam Thủy Sinh
Cây Tróc Bạc
230,000₫
Cây Ngọc Ngân
335,000₫
Cây Bảy Sắc Cầu Vòng
Hết
Cây Ngũ Gia Bì
1,250,000₫
Cây Thiết Mộc Lan
Hết
1,000,000₫
Cây Xương Rồng Tai Thỏ
Cây Rau Má Đồng Tiền
Cây Kim Tiền
520,000₫
Cây Tường Vi
520,000₫