Giỏ hàng

Cây nội thất

Cây Bàng Singapore
Cây Bàng Singapore Mini
Cây Bảy Sắc Cầu Vòng
Hết
Cây Bướm Đêm
300,000₫
Cây Đa Búp Đỏ
250,000₫
Cây Đuôi Công Lá Táo
Cây Đuôi Công Lá Tím
Cây Hồng Phát Lộc
Cây Kim Tiền
520,000₫
Cây Kim Tiền Để Bàn
Cây Lưỡi Hổ
630,000₫
Cây Lưỡi Hổ Thái
Cây Môn Quan Âm
350,000₫
Cây Monstera Nam Mỹ
Cây Ngọc Ngân
335,000₫
Cây Ngũ Gia Bì
1,250,000₫